transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Semantic aspects of aphasic word substitution

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik); Elisabeth Ahlsén (Institutionen för lingvistik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg papers in theoretical linguistics, ISSN 0349-1021; nr 51
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1986
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
aphasia, paraphasia, word substitution, semantics
Postens nummer:
67171
Posten skapad:
2008-01-16 19:47
Posten ändrad:
2014-01-26 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007