transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conditions for reference to entities in spoken interaction and potential reference problems for language learners and aphasics

Författare och institution:
Elisabeth Ahlsén (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In J. Niemi (ed.) Papers from, the Eleventh Scandinavian Conference of Linguistics, Studies in Languages 14, University of Joensuu, Faculty of Arts,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1989
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Reference problems, language learning, aphasia
Postens nummer:
67162
Posten skapad:
2008-01-16 19:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007