transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On agrammatism and telegram style - An exemplifying discussion of Swedish data

Författare och institution:
Elisabeth Ahlsén (Institutionen för lingvistik & Institutionen för klinisk neurovetenskap & Kollegium SSKKII (-2009))
Publicerad i:
Nordic Journal of Linguistics, 16 ( 2 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
agrammatism, aphasia, Swedish, telegram style
Postens nummer:
67151
Posten skapad:
2008-01-16 19:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007