transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

. Kommunikationsutveckling utifrån olika förutsättningar.

Författare och institution:
Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik & Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Publicerad i:
Stämman, ISAAC Sverige, 1/94
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Kommunikationsutveckling, AAC
Postens nummer:
67146
Posten skapad:
2008-01-16 18:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007