transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språk i fokus

Författare och institution:
Jens Allwood (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik); Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik)
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
språkvetenskap, allmän språkvetenskap
Postens nummer:
67124
Posten skapad:
2008-01-16 18:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007