transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Virtual reality as communication aid for persons with aphasia

Författare och institution:
Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik); Vladimir Geroimenko (Kollegium SSKKII (-2009))
Publicerad i:
The International Journal of Virtual Reality, 4 ( 1 ) s. 49+CD-Rom
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
virtual reality, communication aid, aphasia
Postens nummer:
67087
Posten skapad:
2008-01-16 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007