transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

. Learning how to manage communication, with special reference to the acquisition of linguistic feedback,

Författare och institution:
Jens Allwood (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik); Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Journal of Pragmatics, 31 s. 1359-1389
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
language acquisition, linguistic feedback, communication
Postens nummer:
67083
Posten skapad:
2008-01-16 15:51
Posten ändrad:
2014-01-14 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007