transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Joint response graphs and separation induced by triangular systems

Författare och institution:
Nanny Wermuth (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU); David R. Cox (-)
Publicerad i:
Journal of the Royal Statistical Society B, 66 s. 687-717
ISSN:
0035-9246
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
67082
Posten skapad:
2008-01-16 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007