transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skandinavien - Bezug und Bedeutung.

Författare och institution:
Eva Nyman (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Beiträge zur Namenforschung, 42 ( 4 ) s. 453-465
ISSN:
0005-8114
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
namnforskning, ortnamn,
Postens nummer:
67043
Posten skapad:
2008-01-16 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007