transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thorsberg. Namenkundlich.

Författare och institution:
Eva Nyman (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Reallexikon der germanischen Altertumskunde., 35 s. 123
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
namnforskning, ortnamn
Ytterligare information:
Vol. 35 Speckstein - Zwiebel. (Nachträge und Ergänzungen) ISBN: 978-3-11-018784-7
Postens nummer:
67028
Posten skapad:
2008-01-16 14:19
Posten ändrad:
2011-06-21 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007