transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The politics and economics of our daily moves. Globalisation and urban development in the perspective of physical mobility

Författare och institution:
Marie Thynell (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för globala genusstudier)
Publicerad i:
Paper presented at the In-House Research Conference at the Department of Peace and Development Research 27-28 November, Göteborg, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
globalisation, urban development, transport policies
Postens nummer:
66997
Posten skapad:
2008-01-16 12:32
Posten ändrad:
2008-12-10 12:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007