transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The domain of partial attraction of an infinitely divisible law without a normal component

Författare och institution:
Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Adv. in Appl. Math. , 16 ( 2 ) s. 184-205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
Postens nummer:
66979
Posten skapad:
2008-01-16 12:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007