transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intermediate St. Petersburg sums

Författare och institution:
Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Studia Sci. mathe. Hungar., 31 ( 1-3 ) s. 93-119
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
Postens nummer:
66977
Posten skapad:
2008-01-16 12:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007