transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Universal eigenvector statistics in a quantum scattering ensemble

Författare och institution:
M. Santer (-); Bernhard Mehlig (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Physical Review E, 63 s. 020105
ISSN:
1539-3755
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
66968
Posten skapad:
2008-01-16 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007