transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spectral signatures of chaotic diffusion in systems with and without spatial disorder

Författare och institution:
Thomas Dittrich (-); Bernhard Mehlig (Institutionen för fysik (GU)); Holger Schanz (-)
Publicerad i:
Physica E, 9 s. 494-497
ISSN:
1386-9477
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Ytterligare information:
Contribution to special issue of peer-reviewed journal associated with conferences or other special occasions
Postens nummer:
66967
Posten skapad:
2008-01-16 11:48
Posten ändrad:
2008-01-16 11:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007