transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Semiclassical trace formulae using coherent states

Författare och institution:
Bernhard Mehlig (Institutionen för fysik (GU)); M. Wilkinson (-)
Publicerad i:
Annalen der Physik (Leipzig), 10 s. 541-559
ISSN:
0003-3804
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
66957
Posten skapad:
2008-01-16 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007