transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the spatial structure of anomalously localised states in disordered conductors

Författare och institution:
Ville Uski (-); Bernhard Mehlig (Institutionen för fysik (GU)); Michael Schreiber (-)
Publicerad i:
Physical Review B, 66 s. 233104
ISSN:
1098-0121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
66936
Posten skapad:
2008-01-16 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007