transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The path-coalescence transition and its applications

Författare och institution:
M. Wilkinson (-); Bernhard Mehlig (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Physical Review E, 68 s. 040101
ISSN:
1539-3755
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
66934
Posten skapad:
2008-01-16 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007