transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Colliding Particles in Highly Turbulent Flows

Författare och institution:
Bernhard Mehlig (Institutionen för fysik (GU)); Ville Uski (-); M. Wilkinson (-)
Publicerad i:
Physics of Fluids, 19 s. 098107
ISSN:
1070-6631
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
66919
Posten skapad:
2008-01-16 09:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007