transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On a family of differential operators with the coupling parameter in the boundary condition.

Författare och institution:
Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Mikhail Solomyak (-)
Publicerad i:
J. Comput. Appl. Math., 208 ( 1 ) s. 57--71
ISSN:
0377-0427
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
A model of thick quantum graph is considered and the dependence of the spectrum on the parameter in the matching condition is investigated
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
quantum graph, spectrum
Postens nummer:
66911
Posten skapad:
2008-01-16 09:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007