transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inte bara guldmynt från Lagercrantz

Författare och institution:
Stina Otterberg (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Svenska Dagbladet 13.4.2007,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Understreckare. Recension av Olof Lagercrantz "Vårt sekel är reserverat åt lögnen", red. Niklas Nåsander
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
66900
Posten skapad:
2008-01-15 23:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007