transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Foreign Direct Investment in the Socialist Republic of Vietnam 1988-2000: Geographical Perspectives.

Författare och institution:
Curt Nestor (Kulturgeografiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Ser. B, ISSN 0346-6663
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Postens nummer:
66874
Posten skapad:
2008-01-15 18:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007