transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How do you do eXist

Författare och institution:
Leif-Jöran Olsson (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Javaforum 2007-05-23,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi) ->
Databaser
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Nyckelord:
xml, databas, lgpl, java
Postens nummer:
66850
Posten skapad:
2008-01-15 16:54
Posten ändrad:
2008-01-15 16:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007