transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tjänstemannarollen – om betydelsen av det personliga engagemanget

Författare och institution:
Kerstin Bartholdsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Demokratisk och effektiv styrning. En antologi om forskning i offentlig förvaltning, s. 441-467
ISBN:
978-91-44-04800-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Föreningsengagemang, offentlig förvaltning, hållbar utveckling
Postens nummer:
66825
Posten skapad:
2008-01-15 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007