transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Timing of valve replacement in aortic stenosis. Clinical, diagnostic and prognostic factors of importance

Författare och institution:
Peter Gjertsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
ISBN:
91-628-6479-3
Antal sidor:
63
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-06-03
Lokal:
Aulan, SU/Sahlgrenska, Göteborg
Opponent:
Professor Dag Teien, Umeå Universitet, Umeå, Sverige
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
66749
Posten skapad:
2008-01-15 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007