transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Systemic conditions affecting the temporomandibular joint

Författare och institution:
Bengt Wenneberg (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Temporomandibular disorders. An evidence-based approach to diagnosis and treatment. Laskin DM, Greene CS, Hylander WL (eds.), s. 137-146
ISBN:
0-86715-447-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Quintessence Publ Co
Förlagsort:
Chicago, USA
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Fysiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Övrig odontologi
Nyckelord:
temporomandibular disorders, temporomandibular joint - diseases, evidence-based medicine, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, Reiter syndrome
Postens nummer:
66734
Posten skapad:
2008-01-15 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007