transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Komposition av kvadratiska former - Från Gauss till Bhargava

Författare och institution:
Juliusz Brzezinski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Nordisk Matematisk Tidskrift, 2007 ( 55 ) s. 119-130
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
66621
Posten skapad:
2008-01-15 11:30
Posten ändrad:
2008-01-16 08:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007