transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Grammatical features of aphasia in Swedish

Författare och institution:
Ann-Christin Månsson (Kollegium SSKKII (-2009)); Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Journal of Neurolinguistics, 12 (2001) s. 365-380
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
agrammatism, aphasia, Swedish
Postens nummer:
66509
Posten skapad:
2008-01-14 22:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007