transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Communicative contributions and multimodality – Reflections on body communication, communication aids for persons with language disorders and dialogue systems.

Författare och institution:
Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (-2009) & Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Paggio. P., Jokinen, K, & Jönsson, A. (eds) Proceedings of the 1st Nordic Symposium on Multimodal Communication. CST Working Papers, Report No. 6., s. 129-140
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Multimodal communication, communication disorders
Postens nummer:
66507
Posten skapad:
2008-01-14 22:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007