transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ytpsykologi och djuppsykologi

Författare och institution:
Per Magnus Johansson (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
E. Ahlstedt (red.): Under ytan : populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 12-13 november 2005, s. 133-139
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Djuppsykologi, Idé- och lärdomshistoria
Ytterligare information:
Humanistdag-boken 18
Postens nummer:
66499
Posten skapad:
2008-01-14 21:43
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007