transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Caledonian foreland basin in Scandinavia: constrained by thermal maturation of the Alum Shale. Final remarks.

Författare och institution:
Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper); Eva-Lena Tullborg (Institutionen för geovetenskaper); Charlotte Cederbom (Institutionen för geovetenskaper); Piret Plink Björklund (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
GFF, 121 s. 269-270
ISSN:
1103-5897
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Swedish Caledonides, foreland basin
Postens nummer:
66475
Posten skapad:
2008-01-14 20:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007