transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neuroscience in Pragmatics

Författare och institution:
Elisabeth Ahlsén (Kollegium SSKKII (-2009))
Publicerad i:
Cambridge Encyclopedia of Langauge Sciences,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
neuroscience, pragmatics, communication disorders, neurolinguistics
Postens nummer:
66473
Posten skapad:
2008-01-14 20:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007