transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

National Report – Sweden

Författare och institution:
Inger Wallentinus (Institutionen för marin ekologi); Susanna Pakkasmaa (-)
Publicerad i:
Report of the ICES Working Group on Introductions and Transfers of Marine Organisms, 22-23 March, 2007, Dubrovnik, Croatia, ICES CM 2007/ACME:05 ( Annex 5 ) s. 97-103
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
66424
Posten skapad:
2008-01-14 17:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007