transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SÄMUS - en musikutbildning i kulturpolitikens tjänst? En studie om en musikutbildning på 70-talet

Författare och institution:
Bengt Olsson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter från Musikvetenskap / Göteborgs universitet, ISSN 1103-2251; nr 33
ISBN:
91-85974-25-0
Antal sidor:
273 s.
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Ytterligare information:
Pris: SEK 150:-
Postens nummer:
66342
Posten skapad:
2008-01-14 15:50
Posten ändrad:
2008-01-29 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007