transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dealing with DEAL: A dialogue system for conversational training

Författare och institution:
Jenny Brusk (Institutionen för lingvistik); Preben Wik (-); Anna Hjalmarsson (-)
Publicerad i:
In Proceedings of SIGdial 2007. Antwerp, Belgium,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Postens nummer:
66333
Posten skapad:
2008-01-14 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007