transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Begärets dunkla mål. Sentida reflektioner över en avhandling och frågan om den kritiska rättsteorins tillstånd

Författare och institution:
Håkan Gustafsson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Retfaerd, ( 102 ) s. 21-40
ISSN:
0105-1121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
66327
Posten skapad:
2008-01-14 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007