transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den onde, den gode, den fule – Effekter av främmande arter i havsmiljön

Författare och institution:
Malin Werner (Institutionen för marin ekologi); Elena Gorokhova (-)
Publicerad i:
Havsutsikt, 3/2004 s. 6-7
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
främmande arter, havsmiljö
Postens nummer:
66295
Posten skapad:
2008-01-14 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007