transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Views on the implication of possibly changing the limit established for small-scale afforestation and reforestation clean development mechanism project activities. Submission to the UNFCCC Secretariat based upon call for submission, 19 February 2007.

Författare och institution:
Madelene Ostwald (Institutionen för geovetenskaper); Matilda Palm (Institutionen för geovetenskaper); Martin Person (-); Eskil Mattsson (Institutionen för geovetenskaper); Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers); W Amatayakul (-)
Publicerad i:
http://www.gvc2.gu.se/ngeo/lulucf/pdf/Smallscale.pdf,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
66294
Posten skapad:
2008-01-14 14:45
Posten ändrad:
2015-03-06 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007