transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integral formulas and the Ohsawa-Takegoshi extension theorem

Författare och institution:
Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Sci. China Ser. A 48 (2005), suppl., 61--73., 48 s. 61-73
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
66290
Posten skapad:
2008-01-14 14:42
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007