transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Small-Scale Farmers Land-use Change - Illustrations from Shaanxi Province, China

Författare och institution:
Madelene Ostwald (Institutionen för geovetenskaper); V Wibeck (-); Petter Stridbeck (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Proceedings Forskning för hållbar utveckling – den sociala utmaningen med tonvikt på samhällsförändringens villkor,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
66282
Posten skapad:
2008-01-14 14:37
Posten ändrad:
2015-03-06 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007