transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A comparison of medicinal and magic uses of wild plantes in Central Africa, collected and identified in the 1960s and 2000s

Författare och institution:
Christina Thornell (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk); Finn Sandberg (-)
Publicerad i:
Cameroon Journal of Ethnobotany, 1 ( 2 ) s. 5-28
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Farmakognosi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Bantuistik
Nyckelord:
mpiemo, bantu, Central African Republic, wild plants, ethnobotany, medicinal uses
Postens nummer:
66273
Posten skapad:
2008-01-14 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007