transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does Swedish 19th-century agricultural statistics contain useful information?

Författare och institution:
Carl-Johan Gadd (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at the 26th Nordic History Congress, Reykjavik, 8-12 August 2007.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Jordbruksvetenskap ->
Agrarhistoria
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
agricultural statistics, agricultural history, rural history,
Postens nummer:
66249
Posten skapad:
2008-01-14 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007