transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Gör dig en sång uti mitt bröst". Musikalisk gestaltning i ljuset av herrnhutisk tradition

Författare och institution:
Christina Ekström (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter från musikvetenskap, Göteborgs universitet / Institutionen för kultur, estetik och medier, ISSN 1654-6261; nr 89
ISBN:
978-91-85974-05-4
Antal sidor:
331 s. +1 CD-ROM
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Datum för examination:
2007-12-07
Tidpunkt för examination:
11.00
Lokal:
Sal B301 ("orgelsalen") på Artisten, Fågelsången 2 kl. 11.00
Opponent:
Docent Märta Ramsten, Stockholm
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Ytterligare information:
DVD-bilaga

Pris: SEK 250:-

http://hdl.handle.net/2077/17176
Postens nummer:
66240
Posten skapad:
2008-01-14 13:51
Posten ändrad:
2010-10-19 14:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007