transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gjutarna på Ytong

Författare och institution:
Anna-Carin Ramsten (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
I E.Esbjörnsson & Y. Torstensson (Red.), Från bergslag och bondebygd 2004-05. Från masugnar till mobiltelefoner. Industrihistoria i Örebro län, s. 353-360
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Örebro läns museum
Förlagsort:
Örebro
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
66232
Posten skapad:
2008-01-14 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007