transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att platsa i en skola för alla - Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan

Författare och institution:
Eva Hjörne (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
ISBN:
9172275596
Antal sidor:
174
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Norstedts Akademiska Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
66220
Posten skapad:
2008-01-14 13:21
Posten ändrad:
2010-04-01 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007