transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett tonalt välordnat samhälle eller anarki? Estetiska och sociala aspekter på svensk konstmusik 1945-1960

Författare och institution:
Mats Arvidson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter från musikvetenskap, Göteborgs universitet / Institutionen för kultur, estetik och medier, ISSN 1654-6261; nr 88
ISBN:
978-91-85974-04-7
Antal sidor:
242 s.
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Datum för examination:
2007-12-01
Tidpunkt för examination:
13.00
Lokal:
Vasa B, Vera Sandbergs Allé 8
Opponent:
Fil. dr Lars Berglund
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Ytterligare information:
Pris SEK 150:-

http://hdl.handle.net/2077/17171
Postens nummer:
66218
Posten skapad:
2008-01-14 13:20
Posten ändrad:
2010-10-25 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007