transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap

Författare och institution:
Staffan Stukat (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
66206
Posten skapad:
2008-01-14 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007