transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review: Peter Garrett, Nikolas Coupland & Angie Williams, Investigating Language Attitudes: Social meanings of dialect, ethnicity and performance

Författare och institution:
Britt Marie Apelgren (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Multilingua, 24 s. 431-443
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Postens nummer:
66204
Posten skapad:
2008-01-14 12:52
Posten ändrad:
2014-03-31 12:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007