transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elevernas perspektiv på lärande i matematik

Författare och institution:
Susy Forsmark (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
I L. Östergaard Johansen (Red.), Mathematics Teaching and Inclusion, s. 111-122
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Aalborg Universitet
Förlagsort:
Aalborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
66194
Posten skapad:
2008-01-14 12:40
Posten ändrad:
2008-04-02 17:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007