transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att vara, inte synas (Cicero et al) Om en stoisk livshållning

Författare och institution:
Bo Lindberg (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Filosofiska citat. Festskrift till Svante Nordin, s. 182-191
ISBN:
91-7353-127-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Atlantis
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
citat
Postens nummer:
66165
Posten skapad:
2008-01-14 12:01
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007